Poolvärme

En poolvärmepump fungerar på samma sätt som en luft/vatten-värmepump. Det vill säga, den hämtar värme från utomhusluften. Värmen överförs sedan till vatten, med hjälp av bland annat ett köldmedium och en kompressor.

Produkter

KMP Premium 09 & 13

från 9 990:-

KMP Inverter 12

från :-