Luft/luft

Ett hus med öppen planlösning lämpar sig bäst för installation av luftluftvärmepump eftersom den bygger på att den uppvärmda luften behöver cirkulera. Den här typen av värmepump är ett komplement till annan uppvärmning och besparingen är mycket beroende av hur väl värmen kan sprida sig i huset. Generellt beräknas att luftluftvärmepumpen kan ge en besparing på 30 till 50 procent, beroende på hur öppen planlösningen är.

Innan du skaffar en luftluftvärmepump är det viktigt att du ser till att husets befintliga värmesystem är rätt injusterat och att termostaterna fungerar bra. På så sätt blir besparingen högre eftersom värmen tas tillvara. Det befintliga värmesystemet ska slå på först när värmepumpen inte klarar att hålla inomhustemperaturen.

Produkter

Daikin Flexi

frÄn 21 935:-

Daikin Pixo

frÄn 10 050:-

Daikin Nexura

frÄn 22 050:-

Daikin Caldo

frÄn 0:-

Daikin Emura R II

frÄn 25 150:-

Daikin X Origo

frÄn 0:-

Daikin Ururu R Sarara II

frÄn 28 200:-

Daikin Phone Access

frÄn 0:-

Hitachi Premium Performance 25/ 35

frÄn 14 606:-

Innova H91N & H121N

frÄn 12 169:-

Mitsubishi Kirigamine FH

frÄn 0:-

Mitsubishi Kirigamine Zen

frÄn 0:-

Mitsubishi MSZ SF

frÄn 0:-

Panasonic Nordic CE-serien

frÄn 0:-

Panasonic Nordic NE-serien

frÄn 0:-

Panasonic Nordic HE-serien

frÄn 15 850:-

Panasonic Nordic VE-serien

Panasonic Nordic Multi-serien

Samsung Smart 9 & 12

frÄn 16 400:-

Daikin Caldo X

frÄn 0:-

Daikin Nano X

frÄn 0:-

Daikin X Solo

frÄn 11 205:-

Emura X

frÄn 23 600:-

Hitachi Premium

frÄn 18 732:-

NYHET Caldo XR

frÄn :-

NYHET SOLO XR

frÄn :-