Luft/vatten

Luftvattenvärmepumpen ger mindre värme ju kallare det är och kan kräva tillsatsvärme redan vid en utetemperatur på 0 grader. Därför passar luft-vattenvärmepumpen bäst i mellan- och Sydsverige. Tillsatsvärmen består oftast av en elpatron som finns monterad i värmepumpen som standard.

Luftvattenvärmepumpen kan mer än halvera dina kostnader för värme och varmvatten.

Produkter

Daikin Altherma LT

från 0:-

Mitsubishi Ecodan Next Generation

från 0:-

Panasonic Aquarea