Bergvärme

Bergvärmepumpen hämtar värme från berggrunden och grundvattnet med en cirkulerande vätska i en slang i ett borrhål.

Borrdjupet är oftast mindre än 200 meter och avståndet mellan två borrhål ska minst vara 20 meter. Är avståndet mindre finns det risk att de två borrhålen påverkar och kyler varandra. Det går att ta ut 30-50 watt per meter borrhål.

Produkter

Daikin Bergvärme

från 0:-